بیمه گذار گرامی:

در صورتیکه یکی از پرسنل محترم راه آهن هستید بر روی لوگو راه آهن و در صورتیکه از پرسنل موسسه یا شرکت های تابعه هستید بر روی لوگو موسسه کلیک نمایید

شرکت خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم

(متعلق به صندوق پس انداز کارکنان راه آهن)

 

در هر زمان و مکانی میتوانید نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایید

شخص ثالث

بدنه

آتش سوزی

منازل مسکونی

جامعه پزشکی

اشخاص

بیمه عمر

مسئولیت

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

دیگر تاریخ تمدید یا اقساط بیمه خود را فراموش نخواهید کرد