یمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.

منبع

انواع بیمه مسئولیت:

  • بیمه مسئولیت عمومی
     بیمه عملیات ...
     بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان ...
    بیمه مسئولیت جامع شهرداری
    بیمه تمام خطر پیمانکاران
    بیمه مسئولیت آتش سوزی
    بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
    بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
    بیمه مسئولیت رایانه
    بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
    بیمه مسئولیت مدیران اردوها
    بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
    بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر
  • بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
     بیمه مسئولیت ناشی از تولید (شرکت ...
     بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی ...
    بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید ...
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
     بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
     بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و ...
    بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ...
    بیمه مسئولیت تعمیرکاران
    بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
    بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ...
    بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل
    بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
    بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
    بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
    بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
    بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
    بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
    بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان
    بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
    بیمه مسئولیت مدنی تورها
    بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
    بیمه مسئولیت مدیر سینما
    بیمه مسئولیت مهد کودک
    بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها
  • سایر بیمه های مسئولیت
     بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
    بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
    بیمه اعتباری صداقت در امانت
    بیمه اعتباری فروش اقساطی
    بیمه طرح های خاص
    بیمه مسئولیت قراردادی