درباره ما

شرکت خدمات بیمه ای پوشش جاده ابریشم در سال 1386 با سرمایه گذاری موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات بیمه به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ها و موسسات تابعه ، کارکنان و حضور فعال در بازار بیمه کشور تاسیس گردید.

اهم فعالیت ها:

  1. پوشش بیمه ای بدنه و مسئولیت بیش از 6000 دستگاه واگن باری
  2. پوشش بیمه ای بدنه و مسئولیت لوکوموتیوهای شرکت راه آهن حمل و نقل
  3. پوشش بیمه ای بدنه و مسئولیت انبارهای توشه سرار کشور در قبال ارسال کنندگان کالا
  4. حضور فعال در تمامی رشته های بیمه ای مورد نیاز هموطنان